รายละเอียดโครงการฯ

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

แนะนำชุด SUDOKU

รายละเอียดการสั่งซื้อ

วิธีการเล่น SUDOKU

แบบทดสอบ SUDOKU

ห้องสนทนา SUDOKU


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mydb.beenets.com' (11001) in G:\Inetpub\vhosts\nanmeebooks.com\httpdocs\counter\counter_conn.php on line 6

จำนวนผู้เข้าชม

 
 
สื่อประกอบการเรียนกลุ่มทักษะกระบวนการคิด
 • เพิ่มขีดความสามารถของสมองทุกส่วน
 • ฝึกฝนให้เด็กมีสมาธิและคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล
 • สร้างพื้นฐานระบบคิดใหม่ช่วยในการเรียนวิชาต่าง ๆ
  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและการอ่านต่าง ๆ
SUDOKU มีประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ต่อนักเรียน / ผู้เรียนรู้ประโยชน์ต่อครู / ผู้สอน
 • ฝึกฝนรูปแบบกระบวนการคิด
  อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
 • ฝึกทักษะการสังเกต และการ
  วิเคราะห์
 • ฝึกฝนความคิดเรื่องการจัดลำดับ
  และ sense of space รวมถึงการ
  ฝึกสมาธิ และการพัฒนาความจำ
  ระยะสั้น
 • กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
  กระบวนการคิด และการ
  พัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้
  ของนักเรียน
 • แนวทางการพัฒนา กิจกรรม
  การพัฒนา กระบวนการคิด
  และการพัฒนา ศักยภาพ
  การเรียนรู้เป็นสำคัญ
 • โอกาสในการสร้างงานวิจัย
  และพัฒนา ที่เกี่ยวกับ
  นวัตกรรมการพัฒนา ทักษะ
  กระบวนการคิด และ การพัฒนา
  ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
 
ชุดที่ 1 เกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 1 (3 x 3 และ 4 x 4)

ชุดสำหรับใช้แข่งขัน ระดับอนุบาล
ประกอบด้วยสื่อคณิตศาสตร์

 • ตารางขนาด 3 x 3 และ 4 x 4
 • ตัวเลข 1 - 4 จำนวน 4 ชุด
 • คู่มือเกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 1
ชุดที่ 2 เกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 2 (5 x 5)

ชุดสำหรับใช้แข่งขัน ระดับประถมศึกษา 1 - 3
ประกอบด้วยสื่อคณิตศาสตร์

 • ตารางขนาด 5 x 5
 • ตัวเลข 1 - 5 จำนวน 5 ชุด
 • คู่มือเกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 2
ชุดที่ 3 เกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 3 (6 x 6)

ชุดสำหรับใช้แข่งขัน ระดับประถมศึกษา 1 - 3
ประกอบด้วยสื่อคณิตศาสตร์
 • ตารางขนาด 6 x 6
 • ตัวเลข 1 - 6 จำนวน 6 ชุด
 • คู่มือเกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 3
 
ชุดที่ 4 เกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 4 (7 x 7)

ชุดสำหรับใช้แข่งขัน ระดับประถมศึกษา 4 - 6
ประกอบด้วยสื่อคณิตศาสตร

 • ตารางขนาด 7 x 7
 • ตัวเลข 1 - 7 จำนวน 7 ชุด
 • คู่มือเกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SUDOKU) ระดับ 4
ชุดที่ 5 เกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SU DOKU) ระดับ 5 (3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 9 x 9 )

ชุดสำหรับใช้แข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา 1 - 6
ประกอบด้วยสื่อคณิตศาสตร์
 • ตารางขนาด (3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 9 x 9 )
 • ตัวเลข 1 - 9 จำนวน 9 ชุด
 • คู่มือเกมมหัศจรรย์ตัวเลข (SUDOKU) ระดับ 1-6
 

Topic
Read/Reply
Post Date
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผลงานหนึ่งในโครงการของ "สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย" nanmeebooks
1117 / 2
2012-08-06 20:12:58
ประวัติหมากกรุกจีน kantapat2000
1339 / 11
2011-05-22 14:15:30
ประวัติหมากกรุกไทย kantapat2000
1041 / 9
2011-05-22 14:11:31
เกมส์ๆๆๆๆๆๆ Mobile2542
1341 / 7
2010-05-09 10:13:25
55555ทักทายกาน DIARY
1099 / 10
2010-02-01 09:12:23
ประวัติ SUDOKU tawinta
3876 / 6
2010-01-24 15:36:40
หวัดดีค่ะ DIARY
1125 / 8
2009-11-19 14:29:11
สวัสดีค่ะพี่ๆๆๆ the_1
1005 / 0
2009-11-19 14:27:54
(+_=) DIARY
1166 / 3
2009-11-10 16:49:46
เทคนิคการเล่น sudoku แมลงปอ
2618 / 7
2009-10-11 12:46:18