จำ Login อัตโนมัติ


 
0-8 ปี (เด็กเล็ก)
1304 เรื่อง
<< | < | 50 51 52 53 54 | >| >>
ชื่อ หนังสือ : What? บ้านใยแมงมุม
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0409-78-5
ผู้แต่ง :
Susanna Ko [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องย่อ :

 

นิทานสร้างความรู้ What? บ้านใยแมงมุม”

ขอเชิญชวนเด็กๆ มาเรียนรู้การดำรงชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของแมงมุมพิษ 2 ชนิดคือ 
แมงมุมหมาป่าสุดยอดคุณแม่ที่ล่าเหยื่อได้อย่างว่องไว กับแมงมุมหลังเงิน สถาปนิก
ผู้ถักทอสร้างรังได้อย่างสวยงาม แข็งแรงและใช้ล่าเหยื่อ

อาสาพาเด็กๆ ไปทำความรู้จักโลกลี้ลับแสนน่าตื่นเต้นของแมลง
ทั้งสัญชาติญาณ พฤติกรรม การกระทำ วิธีหาอาหาร
 
 
 
...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มเรียนรู้เลข สำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป : ชุดอัจฉริยะปั้นได้ สไตล์เกาหลี
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-54-3
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :
เรื่องย่อ :
หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กชุด
“แรกเริ่มเรียนรู้เลข” สำหรับ 6 ปีขึ้นไป
ชวนหนูๆ เรียนรู้เรื่อง การบวก ลบเลขหลักสิบ การเรียงลำดับและนับจำนวน 1-100
 ฝึกลากเส้นโค้ง เส้นตรง เรีนรู้การดูเวลา การเขียน-อ่านเลข
 โดยนำสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นกิจกรรมแสนสนุก
 
ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง อีกทั้งช่วยพัฒนา IQ
(ความฉลาดทางสติปัญญา) และ  AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา)
ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย 
...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มเรียนรู้เลข สำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป : ชุดอัจฉริยะปั้นได้ สไตล์เกาหลี
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-53-6
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 เรื่องย่อ :

หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กชุด
“แรกเริ่มเรียนรู้เลข” สำหรับ 5 ปีขึ้นไป
ชวนหนูๆ เรียนรู้เรื่อง เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ทิศทาง
และการคาดคะเน 
การเขียน-อ่านเลข
 โดยนำสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นกิจกรรมแสนสนุก
 
ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง อีกทั้งช่วยพัฒนา IQ
(ความฉลาดทางสติปัญญา) และ  AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา)
ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย 
...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มเรียนรู้เลข สำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป : ชุดอัจฉริยะปั้นได้ สไตล์เกาหลี
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-52-9
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 เรื่องย่อ :

หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กชุด 
“แรกเริ่มเรียนรู้เลข” สำหรับ 4 ปีขึ้นไป
ชวนหนูๆ เรียนรู้เรื่อง คณิตคิดในใจ การเพิ่มและการลดจำนวน
การนับ
การเขียน-อ่านเลข
 โดยนำสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นกิจกรรมแสนสนุก
 
ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง อีกทั้งช่วยพัฒนา IQ
(ความฉลาดทางสติปัญญา) และ  AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา)
ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย 

 

...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มเรียนรู้เลข สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป : ชุดอัจฉริยะปั้นได้ สไตล์เกาหลี
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-51-2
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

 เรื่องย่อ :

หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กชุด 
“แรกเริ่มเรียนรู้เลข” สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชวนหนูๆ เรียนรู้เรื่อง การจำแนก การนับจำนวนและรูปทรง การเปรียบเทียบ 
การบวก ลบ การเรียงลำดับ การเขียน-อ่านเลข โดยนำสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นกิจกรรมแสนสนุก
 
ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง อีกทั้งช่วยพัฒนา IQ
(ความฉลาดทางสติปัญญา) และ  AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา)
ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย 
...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มเรียนรู้เลข สำหรับอายุ 2 ปีขึ้นไป : ชุดอัจฉริยะปั้นได้ สไตล์เกาหลี
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-50-5
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :
เรื่องย่อ :
หนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กชุด
“แรกเริ่มเรียนรู้เลข” สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชวนหนูๆ เรียนรู้เรื่อง การจำแนก การนับ การเปรียบเทียบ 
การบวก ลบ การเรียงลำดับ การเขียน-อ่านเลข โดยนำสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นกิจกรรมแสนสนุก
 
ให้เด็กเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริง อีกทั้งช่วยพัฒนา IQ
(ความฉลาดทางสติปัญญา) และ  AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา)
ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย 

 

...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มตัด พับ ประดิษฐ์ สำหรับอายุ 4-6 ปีขึ้นไป
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-49-9
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องย่อ :

แรกเริ่มตัด พับ ประดิษฐ์ สำหรับอายุ 4-6 ปีขึ้นไป กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นแสนสนุก
ที่จะช่วยส่งเสริมจิตนาการ ฝึกสมาธิ ความมุ่งมั่น  จุดประกายความคิดใหม่ๆ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาCQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์)
และ  PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น)ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย
...

ราคาปก : 145.00 บาท
ราคาพิเศษ :
123.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : แรกเริ่มตัด พับ ประดิษฐ์ สำหรับอายุ 2-3 ปีขึ้นไป
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-48-2
ผู้แต่ง :
Applebee [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องย่อ :

แรกเริ่มตัด พับ ประดิษฐ์ สำหรับอายุ 4-6 ปีขึ้นไป กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นแสนสนุก
ที่จะช่วยส่งเสริมจิตนาการ ฝึกสมาธิ ความมุ่งมั่น  จุดประกายความคิดใหม่ๆ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาCQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์)
และ  PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น)ให้สมเป็นอัจฉริยะตัวน้อย
...

ราคาปก : 145.00 บาท
ราคาพิเศษ :
123.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : ตัด แปะ เตรียมไปโรงเรียน สำหรับ 2-4 ปี : อัจฉริยะปั้นได้สไตล์ญี่ปุ่น
ประเภท :
เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก
หมวด :
เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก
ISBN :
0009-78-9
ผู้แต่ง :
Gakken [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :

เรื่องย่อ :

ตัด แปะ เตรียมไปโรงเรียน สำหรับ 2-4 ปี
เป็นหนังสือสอนตัดแปะกระดาษและติดสติ๊กเกอร์ ที่แฝงความรู้หลากหลาย
อาทิ จำนวน  รูปทรง  ตลอดจนถึงภาพจำลองกิจกรรมภายในโรงเรียน  
ซึ่งช่วยเตรียมตัวเด็กวัย 2-4 ปีให้พร้อมไปโรงเรียน   
 
นอกจากนี้  การตัดแปะและติดสติ๊กเกอร์ช่วยฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
(กล้ามเนื้อมือและนิ้ว) ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของสมอง  
 
เมื่อเด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมในหนังสือเล่มนี้พร้อมกับผู้ใหญ่  เขาจะเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน 
มีสายใยที่แน่นแฟ้นกับครอบครัว   มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อการไปโรงเรียน 
 
 
 
 

 

...

ราคาปก : 165.00 บาท
ราคาพิเศษ :
140.25  บาท (ลด 15 %)
ชื่อ หนังสือ : หมีจ๊ะ ขอเล่นด้วยนะ : ชุด พลิกมุมใหม่ชนะใจตนเอง
ประเภท :
นิทานแสนสนุก
หมวด :
นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ISBN :
0418-77-0
ผู้แต่ง :
ศิริลักษ์ พุทธโคตร [อ่านประวัติ]
เนื้อหาโดยย่อ :
เรื่องย่อ :
หมีนำของเล่นที่โรงเรียนมากมายมาจัดร้านเพื่อเล่นขายอาหาร เพื่อนๆอยาก
ขอแบ่งของเล่นมาเล่นบ้าง บ้างก็ขอร่วมใช้พื้นที่เล่นอย่างอื่น แต่หมีไม่ให้ กระทั่งเพื่อนๆ
เปลี่ยนใจมาขอเล่นขายอาหารด้วย หมีจึงยอมให้เล่น เมื่อหมีได้สนุกกับเพื่อนๆ เขาถึง
รู้ว่าการมีน้ำใจทำให้มีความสุขแค่ไหน

รู้จักผูกมิตร แบ่งปัน ให้อภัย
 
 
 
...

ราคาปก : 98.00 บาท
ราคาพิเศษ :
83.30  บาท (ลด 15 %)
1304 เรื่อง
<< | < | 50 51 52 53 54 | >| >>