ร่วมงานกับเรา

นานมีบุ๊คส์ต้องการรับบุคลากรที่มากความสามารถและมีไฟในการทำงานมาร่วมงานกับเรา

ติดต่อสมัครงานได้ ผ่ายทรัพยากรบุคคล

นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...

การรับสมัครงาน

ไม่มีตำแหน่งว่าง