ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV

ตรวจสอบการสั่งซื้อ

ตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV

ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อหรือรายการสินค้า และ เลขที่การจัดส่งได้ที่นี้ แค่กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV คุณก็สามารู้สถานะการสั่งซื้อได้