ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อหรือรายการสินค้าและเลขที่การจัดส่งได้ที่นี้ แค่กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV คุณก็สามารู้สถานะการสั่งซื้อได้

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อหรือรายการสินค้าและเลขที่การจัดส่งได้ที่นี้ แค่กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV คุณก็สามารู้สถานะการสั่งซื้อได้

ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อหรือรายการสินค้า และ เลขที่การจัดส่งได้ที่นี่ แค่กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ INV คุณก็สามารถรู้สถานะการสั่งซื้อได้